En - He

סקרי אנרגיהEnergy Surveys

סקרי אנרגיהEnergy Surveys

סקר אנרגיה הוא תהליך שכל בעל עסק חשוב שיבצע שכן תהליך כזה יכול לחסוך כסף רב לארגון. בנוסף לחסכון הכספי התרומה שלך לאיכות הסביבה חשובה מאוד לנו ולעתיד ילדינו. חברתינו מעסיקה את מהנדסי האנרגיה הטובים במשק, בעלי תארים גבוהים ממוסד הטכניון שידעו לנתח בצורה המקצועית ביותר את היעילות האנרגטית .תהליך בעל חשיבות עצומה שיש לנהל באופן המקצועי, המובנה והאחראי ביותר שניתן. מדובר על ניתוח מקיף של כלל תשתיות האנרגיה המרכזיות שפועלות במבנה כשבראשן תשתית החשמל כמובן. במידה ואתם מעוניינים לייעל את ההתנהלות האנרגטית של המפעל שלכם ולהביא לחיסכון של כסף רב בשוטף וכמובן לבדוק את התקינות של כלל המערכות בצורה האופטימאלית, זה הזמן להכיר את המומחים של חברת אפרו שרותי הנדסה ושיווק בע"מ


מה הוא סקר אנרגיה ?

סקר אנרגיה הוא תהליך שבמהלכו מבוצעות בדיקות מקצועיות לכלל מערכות שהן צרכני האנרגיה במבנה. בין היתר מדובר על מערכות החום והקיטור, מערכות מיזוג האוויר, מערכות התאורה, המנועים, תשתית החשמל ועוד. הסוקרים המקצועיים עושים שימוש בציוד בדיקה משוכלל ובכלי ניטור מתקדמים כדי למדוד את הצריכה האנרגטית של המערכות השונות ובסיום הסקר מועבר דו"ח מפורט שבו מובאים בפני מקבלי ההחלטות הנתונים שעלו מן הסקר. בין היתר מוגשות בדו"ח המלצות ברות יישום לחיסכון באנרגיה בדמות של תכנית התייעלות.


תהליך העבודה

השלב הראשון בתהליך הוא איסוף של נתונים רבים ככל האפשר באופן היקפי, כלומר רישום של הצריכה, עריכה של רשימת ציוד, מעבר על כמויות הייצור ועוד. לאחר מכן מבוצע מיפוי של כלל צרכני האנרגיה ומבוצעת סקירה של תהליכי הייצור והעבודה. כבר בשלב הזה ניתן לאתר מוקדים שיש להם פוטנציאל להתייעל מבחינה אנרגטית. בשלב הבא מותקנות בתחומי המפעל או המוסד מערכות לבקרה ולניטור ובסופו של דבר מנותחים הנתונים שמספקות המערכות מדידה השונות ומופק הדו"ח הסופי שצריך ליישר קו עם ההנחיות של משרד האנרגיה


מדוע כדאי לבצע סקר ?

באופן עקרוני כל ארגון שמעוניין לעבור תהליך של התייעלות ולהגיע לחיסכון ניכר בהוצאות התפעול שלו, יפיק את המרב מביצוע של סקר אנרגיה. בנוסף לכך, משרד התשתיות מחייב מבחינה חוקית כל ארגון שהעלות האנרגטית שלו עולה על שלושה וחצי מיליון ₪ בשנה לבצע את הסקר בתדירות של אחת לחמש שנים. בקרוב, ככל הנראה הרף יורד למיליון וחצי שקלים חדשים ובהזדמנות זו נציין כי כבר לא מעט בעלי מפעלים חטפו קנסות כבדים משום שנמנעו מלבצע את הסקר. החדשות הטובות הן שמשרדי הממשלה מעניקים מימון של עד שמונים אחוז מהעלות של הסקר לארגונים בני מאה עובדים ומטה שמגלגלים מחזור שנתי של עד מאה מיליון ₪. סקר אנרגיה מקצועי יפחית את צריכת החשמל בעשרות אחוזים בממוצע בשנה.


An energy survey is a process that has an important business to perform since such a process can save a lot of money to the organization. In addition to the savings of money, your contribution to the quality of the environment is very important to us and our children's future. Our company employs the best energy engineers in the economy, with high degrees from the Technion Institute who knew how to analyze the energetic efficiency in the most professional way. A process of tremendous importance to manage in the most professional, built-in and responsible way. This is a comprehensive analysis of the major energy infrastructures that operate in the building with the power infrastructure of course. If you are interested in streamlining the energetic behavior of your factory and bringing a lot of money into the market and, of course, check the integrity of all systems in the optimal way, this is the time to know the experts of the Afro-engineering and Marketing services company Ltd.!.!.!. What is an energy survey?!.!.!. An energy survey is a process during which professional tests are performed for all systems that are energy consumers in the building. Among other things, the heat and steam systems, air conditioning systems, lighting systems, engines, electricity infrastructure and more. Professional reviewers use sophisticated testing equipment and advanced monitoring tools to measure the energetic consumption of the various systems, and at the end of the survey, a detailed report is presented to the decision makers that came from the survey. Among other things, the implementation of the energy-saving application recommendations is served in the form of an efficiency plan.


The Work Process

The first step in the process is to collect as many data as possible in a peripheral manner, namely registering the consumption, editing a list of equipment, switching to production quantities and more. There is then a mapping of the energy consumers ' rule and a review of the production and work processes. At this point, it is possible to locate centers that have the potential to become energetic. The next stage is installed in the fields of the factory or the Institute for Control and Monitoring, and ultimately, the data provided by the various measurement systems is produced and the final report that needs to be aligned with the Ministry of Energy's directives


Why do you want to perform a survey?

In principle, any organization that wants to undergo a process of efficiency and to achieve considerable savings in its operations costs will produce the most from the operation of an energy survey. In addition, the Ministry of Infrastructure legally requires any organization whose energy cost is more than three and a half million shekels a year to perform the survey at a time of one to five years. Soon, it is likely to come down to a million and a half new shekels, and on this occasion we will note that some factories have taken heavy fines because they have avoided performing the survey. The good news is that the government ministries grant funding of up to eighty percent of the cost of the survey to the 100-employee and a-1-year-old organizations that operate an annual cycle of up to NIS 100 million.


The importance of working with specialists is

It is important to understand that the process of the energetic survey is not only a reality, which means that it is not a process to be performed as a matter of what it is. The results of the survey have very important implications for the activity of the factory or organization and therefore there is a need to deposit the survey's implementation in the most professional hands that are in the field. Following the implementation of the recommendations of the SS Energy Company Ltd. we manage to reduce its customers the power consumption in tens of percent per year.


<span class="eHebrew"> סקרי אנרגיה</span><span class="eEnglish">Energy Surveys</span>
<span class="eHebrew"> סקרי אנרגיה</span><span class="eEnglish">Energy Surveys</span>
<span class="eHebrew"> סקרי אנרגיה</span><span class="eEnglish">Energy Surveys</span>
<span class="eHebrew"> סקרי אנרגיה</span><span class="eEnglish">Energy Surveys</span>