En - He

Feasibility studies for new inventions בדיקות היתכנות מיזמים

Feasibility studies for new inventions בדיקות היתכנות מיזמים

בדיקת היתכנות הנדסית נועדה למנוע מראש כניסה למצבים שנועדו לכישלון ולשנות את הרעיון כך שיתאים למציאות השוק ויוכל להצליח במתכונת שונה. גם רעיון מעולה לא חייב להצליח ויש לבחון אותו מבחינה מקצועית. אנחנו בעיקר מתמחים בביצוע חישובים הנדסיים במיוחד בתחום האנרגיה ויכולים לתת מענה מדויק לגבי היתכנות של רעיון טכנולוגי והאם הוא "מחזיק מים" מבחינת טכנולוגית וכלכלית. ביצוע בדיקת היתכנות הנדסית הוא עניין שמצריך מקצועיות וניסיון לצד יכולת הבנת שוק טובה, לכן לא כל אדם או יזם יכול לבצע בדיקת היתכנות הנדסית איכותית, במיוחד בתחום האנרגיה, אנרגיה מתחדשת, אגירת אנרגיה, מיזוג אוויר, תופעות מעבר חום וזרימה. בנוסף, רצוי שלא היזם עצמו או בעל עניין אחר יבצע בדיקת היתכנות הנדסית כי מן הסתם בעל העניין יהא "אופטימי" מדי..


בדיקת היתכנות הנדסית

חלקה הראשון של כל בדיקת היתכנות הנדסית מקצועית הוא מעין סקירה ממבט על של הרעיון העסקי שאותו בוחנים, חלק זה של הבדיקה נועד להבהיר מה מהות הרעיון, השירות או המוצר, מה הוא נועד להשיג וכדומה. שלבי המבוא לרעיון העסקי בבדיקת היתכנות הנדסית הם:

  • הקדמה כללית ותמציתית לגבי הרעיון עצמו, איך עלה הרעיון, סיבות לצורך, שוק וכדומה.
  • תיאור השירות או המוצר שלגביו מבצעים בדיקת היתכנות הנדסית, כולל ירידה לפרטים טכניים כל פי מהות השירות/מוצר.
  • על איזה צורך הרעיון עונה בקרב הציבור והלקוחות הפוטנציאליים.
  • תכונות ספציפיות ורלבנטיות של הרעיון העסקי שנבחן.
  • מצב הרעיון בעת ביצועה של בדיקת היתכנות הנדסית – קונספט, אב טיפוס, לאחר ניסויים וכל סטטוס אחר.

ניתוח ההזדמנות העסקית במסגרת בדיקת היתכנות הנדסית

לאחר שהובן מהו הרעיון העסקי עצמו ומדוע הוא עשוי להועיל, מגיע השלב הפרקטי של בדיקת היתכנות הנדסית, בחינה כלכלית מקצועית שנועדה ללמד על מהות ההזדמנות העסקית שקיימת ברעיון, כוללת את המרכיבים הבאים, כאשר יש בחינה של הדברים בהיבט המיקרו-כלכלי וגם מהיבט מאקרו-כלכלי.

בדיקת היתכנות הנדסית פיננסית

כמובן שחשוב, כאשר בודקים את האפשרות של הקמת עסק חדש, לבחון מראש את מקורות המימון ליישום הרעיון העסקי, אם הכל מוצלח אבל אין כסף ליישם זאת היזם נמצא בבעיה. בוחנים את המימון, נתוני המכירות הצפויים ובדיקה של גיליונות כספיים. בדיקת היתכנות הנדסית מסתיימת בשלב המסכם שכולל המלצות מקצועיות רלבנטיות ולעיתים גם נתונים סטטיסטיים רלבנטיים. מומלץ גם לשקול פנייה לייעוץ עסקי לקבלת ייעוץ והכוונה.

<span class="eEnglish notranslate"> Feasibility studies for new inventions  </span><span class="eHebrew"> בדיקות היתכנות מיזמים </span>
<span class="eEnglish notranslate"> Feasibility studies for new inventions  </span><span class="eHebrew"> בדיקות היתכנות מיזמים </span>
<span class="eEnglish notranslate"> Feasibility studies for new inventions  </span><span class="eHebrew"> בדיקות היתכנות מיזמים </span>
<span class="eEnglish notranslate"> Feasibility studies for new inventions  </span><span class="eHebrew"> בדיקות היתכנות מיזמים </span>